Групово обучение Възрастни (минимум трима души)

Езиково

ниво

Хорариум Цена
А1 50 уч.ч. 300 лв.
А2 60 уч.ч. 350 лв.
B1 70 уч.ч. 390 лв.
B2 70 уч.ч. 390 лв.
C1 80 уч.ч. 450 лв.
C2 80 уч.ч. 450 лв.
Индивидуална форма на обучение
Брой часове Цена
1 учебен час (45 мин.) 15 лв.
Пакет - 20 уч. часа 280 лв.
Пакет - 30 уч. часа 435 лв.
Пакет - 40 уч. часа 580 лв.

Полу-индивидуална форма на обучение

(двама души)

Брой часове

Цена

(на човек)

1 учебен час (45 мин.) 12 лв.
Пакет - 30 уч. часа 350 лв.
Пакет - 40 уч. часа 450 лв.
Пакет - 50 уч. часа 550 лв.

 Целогодишно обучение - Ученици

Клас

Вноски Цена
1 клас  септември - декември - март (3x283 лв.) 850 лв.
2 клас   септември - декември - март (3x283 лв.) 850 лв.
3 клас   септември - декември - март (3x283 лв.) 850 лв.
4 клас  септември - декември - март (3x283 лв.) 850 лв.
     
5 клас  септември - декември - март (3x293 лв.) 880 лв.
6 клас   септември - декември - март (3x293 лв.) 880 лв.
7 клас   септември - декември - март (3x293 лв.) 880 лв.