Езикови курсове по Английски език, Испански език, Френски език, Руски език;

 Български език и литература - 5-ти, 6-ти, 7-ми клас 

 Математика -  5-ти, 6-ти, 7-ми клас 

Моделиране и Програмиране за деца „Scratch” – програма специално разработена за деца от 1-ви до 7-ми клас за начална подготовка по моделиране и програмиране.

3D Моделиране за деца – нова програма, която развива уменията на децата да програмират и моделират свой собствени фигури и предмети.
     „Scratch – програмиране за деца“

Подготовка за НВО по български език и литература и математика след 7-ми клас.

Индивидулана, полу-индивидуална и групова подготовка по учебните предмети в училище за всички класове – Български език и литература, Математика, Химия, Физика, Биология, История, География, Предприемачество.

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити след 12-ти клас - Български език и литература, Математика, Химия, Физика, Биология, История, География.

Creative writing (Творческо писане) – Подходът развива умения и способности за писане на текстове, разкази и проза. Таланта и вътрешният мироглед на децата ще бъде насърчаван чрез различни техники и игри. Писането ще се превърне във вдъхновение и удоволствие.