Ние предлагаме езикови и компютърни курсове за деца и възрастни. Подготовка за НВО, матури и кандидатстудентски изпити.

Езикови курсове по Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език, Гръцки език, Португалски език.

Български език за чужденци. (Bulgarian language for foreigners.)


 Уникални курсове по моделиране и програмиране за деца ( 1-ви – 7-ми клас).

Ако вашето дете се интересува от компютърни игри и апликации, залисва се в часовете по информатика, обича да рисува в Paint и да създава, този курс му предлага забавен начин да се научи да програмира. Вижте повече тук.

 Подготовката за НВО по български език и литература и математика ще се състои като комбинация от уроци по двата предмета специално разработени за успешното представяне на изпитите.

 Подготовка по учебните предмети в училище за всички класове – Български език и литература, Математика, Химия, Физика, Биология, История, География, Предприемачество.

 Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити след 12-ти клас - Български език и литература, Математика, Химия, Физика, Биология, История, География.

 Предгаме ви курсове по Английски език в удобно за вас време и и форма.

Учебните системи, по които работим са съобразени с вашето ниво и Европейската езикова рамка. За определяне на нивото се държи входящ тест. Всяко ниво се състои от определен брой учебни часове като 1 учебен час е 45 минути.